Investigación

Un índice simplificado das nosas liñas de investigación é o seguinte

Pesca y acuicultura. Impactos socioeconómicos. Preferencias de los consumidores. Poder de mercado. Indicadores ambientales. Contaminación ambiental y marina. Patrimonio marítimo. Medio ambiente. Cambio climático. Turismo. Espacios Naturales. Recursos Naturales

Dende a súa creación, o grupo de investigación erenea ten realizado máis de 30 proxectos obtidos en convocatorias públicas, e máis de 40 contratos para realizar investigación e elaborar informes para organismos públicos e privados. Entre os financiadores da investigación de erenea figuran diferentes Ministerios do Goberno de España, Consellerías da Xunta de Galicia e organismos da Unión Europea, así como CETMAR, a Fundación Caixa-Galicia, o Instituto Galego de Estatística, o Consello Económico e Social e diferentes Confrarías, Concellos e entidades empresariais.   Esta labor investigadora ten resultado en aproximadamente 200 artigos publicados en revistas científicas con proceso de revisión externo, e 200 participacións en libros.