Áreas de investigación

Avaliación dos efectos socioeconómicos da actividade pesqueira, da acuicultura e das actividades relacionadas

 • Análise económica e avaliacións de medidas de xestión de pesquerías
 • Observatorio de prezos, seguimento e transmisión de prezos de produtos do mar: axentes e redes comerciais
 • Informes sobre Política Marítima e Política Pesqueira na Unión Europea
 • Estimación de beneficios sociais da conservación do patrimonio marítimo-pesqueiro

Estimación de preferencias alimentarias dos consumidores

 • Trazabilidade
 • Produtos ecoetiquetados
 • Valoración da calidade medioambiental na demanda de produtos do mar
 • Alimentos agrarios con IGP

Valoración económica de espazos naturais

 • Rede Natura 2000
 • Usos madeirables e valores sen mercado
 • Institucións e análises de Políticas Públicas na xestión de recursos naturais

Avaliación económica de impactos ambientais

 • Efectos do quentamento global sobre pesquerías e espazos naturais
 • Elaboración de indicadores ambientais de actividades económicas
 • Efectos de mareas negras
 • Externalidades de fontes de enerxía renovables

Actividades turísticas de ocio e recreo

 • Valoración de recursos e proxectos turísticos
 • Usos activos de patrimonio natural
 • Efecto do turismo no desenvolvemento local
 • Propostas de ordenación sostible do litoral